ENGLISCH Janine Notten studie- /taal- /tekstbegeleiding

Bijles basisschool

 

 

Als groepsleerkracht kan ik kinderen helpen met de leerstof van de basisschool. Mijn ervaring als logopediste biedt meer verdieping op het vlak van lezen en schrijven. Vanuit de logopedie wordt immers veel aandacht besteed aan de lees-en schrijfvoorwaarden zoals: het begrip van taal, de uitspraak van klanken, visuele en auditieve oefeningen.

 

 

 

Bijles Nederlands

 

 

(Nederlands als tweede taal, spreken, luisteren, lezen, schrijven, grammatica, spelling).

 

Ik kan mensen helpen met het leren van het Nederlands in de meest brede zin van het woord. Of het nu gaat om de uitspraak van klanken, het leren lezen en schrijven, of om het leren van het Nederlands als tweede taal. Mijn ervaring als logopediste/leerkracht komt mij onder andere goed van pas bij het leren van de uitspraak van klanken, als ook bij het lees- en schrijfproces.

 

Als docent Nederlands tweede taal heb ik gewerkt met allerlei niveaus; van analfabeten tot en met hoger opgeleiden. Elke cliĆ«nt heeft zijn eigen hulpvraag zoals het leren lezen en schrijven, het leren van een basiswoordenschat, het oefenen van conversaties, het schrijven van teksten, studeren voor het inburgeringsexamen of voor het staatsexamen enz.  Tijdens het intakegesprek bespreken we samen de wensen en mogelijkheden. Aan de hand hiervan wordt het lesprogramma opgesteld.  Iedereen is welkom!

 

 

Beelddenktraining

 

 

In de praktijk is de beelddenktraining onderdeel van de bijles.

 

 Beelddenkers halen rechts in!

 

 

Beelddenken: ongeveer vijf procent van alle kinderen denkt en leert in beelden in plaats van woorden. Deze kinderen verwerken informatie primair via de rechterhersenhelft. Bij woord- of taaldenkers gaat dit primair via de linkerhersenhelft. De lesstof op scholen wordt veelal in de "woord- en taalvorm" aangeboden, waardoor Beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden.

 

Als niet (tijdig) vastgesteld wordt dat uw kind een beelddenker is, zal uw kind het in zijn of haar schoolperiode moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten en kunnen daardoor een leerachterstand krijgen.

 

 

Training Beelddenken

 

Wanneer Beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak enorme stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een  training Beelddenken leer ik de kinderen (en ouders) hoe ze dit kunnen doen.

De cursus heb ik gevolgd bij het ECLG expertisecentrum leren & gedrag (https://www.eclg.nl/beelddenken/training). Daarnaast heb ik ervaring opgedaan bij mijn eigen kind, een beelddenker.

 

 

 

 

Hulp bij het schrijven van teksten

 

 

Vanuit mijn ervaring als journalist,  tekstschrijver en leerkracht kan ik hulp bieden bij het schrijven van teksten wat betreft de inhoud, opbouw, grammatica, of spelling. Ik werk vanuit de vraag van de opdrachtgever.

 

Heeft u hulp nodig met uw scriptie, opdrachten of website? Neem contact op.